Εθνική Ασφάλιση

NIΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – NATIONAL INSURANCE

  1. Τι είναι o Eθνικός Αριθμός Ασφάλισης
  2. Πότε και πώς να υποβάλετε αίτηση για Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης
  3. Ποιές υπηρεσίες χρησιμοποιούν τον Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης
  4. Πόσο πληρώνετε για Εθνική Ασφάλιση
  5. Οφέλη Κοινωνικής Ασφάλισης
  6. Βοήθεια αν δεν εργάζεστε
  7. Αλλαγή των περιστάσεων / στοιχείων σας

1. Τι είναι o Εθνικός Αριθμός Ασφάλισης

Ο Εθνικός Αριθμός Ασφάλισης ειναι μοναδικός για εσάς και είναι ο ίδιος για όλη σας τη ζωή. Βεβαιώνει ότι οι εισφορές Εθνικής Ασφάλισης και φόρου που πληρώνετε καταγράφονται σωστά στο όνομά σας. Λειτουργεί επίσης ως αριθμός αναφοράς κατά την επικοινωνία με την Εφορία (HM Revenue & Customs) και το Τμήμα Εργασίας και Συντάξεων του κράτους.

Πληρώνετε εισφορές Εθνικής Ασφάλισης για τη θεμελίωσή σας σε ορισμένες κρατικές παροχές, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού συνταξιοδοτικού συστήματος.

Πληρώνετε Εθνική Ασφάλιση, αν είστε:

  • 16 ετών και άνω

  • εργαζόμενος που κερδίζει άνω των £149 την εβδομάδα

  • αυτοαπασχολούμενος με κέρδος πάνω από £ 5.725 το χρόνο (εκτός αν έχετε κάποια απαλλαγή)

Το ακριβές ποσό που θα πληρώσετε εξαρτάται από το πόσα κερδίζετε και αν είστε μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος.

Μπορείτε επίσης εαν θέλετε να πληρώσετε εθελοντικές εισφορές για να αναπληρώσετε τα κενά στα εθνικά αρχεία ασφαλισής σας. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε κενό, όταν δεν εργαζόσασταν και δεν λαμβάνατε κρατικά επιδόματα.

Εάν είστε μισθωτός, σταματάτε να πληρώνετε Εθνική Ασφάλιση όταν φτάσετε σε συντάξιμη ηλικία. Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος θα σταματήσετε να πληρώνετε όταν φτάσετε σε συντάξιμη ηλικία ή από την έναρξη του φορολογικού έτους μετά το οποίο φτάνετε σε συντάξιμη ηλικία.

2. Πότε και πώς να υποβάλετε αίτηση για Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης

Πότε χρειάζεστε Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης

i. Πριν ξεκινήσετε δουλειά ως υπάλληλος ή αυτοαπασχολούμενος πρέπει να υποβάλετε αίτηση για Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης εάν δεν έχετε ήδη. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε την πλαστική κάρτα Εθνικού Αριθμού Ασφάλισης. Εάν έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε στην Αγγλία, θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο Jobcentre Plus στο Τηλέφωνο 0845 600 0643 για να κανονίσετε ραντεβού για την αίτηση. Οι γραμμές είναι ανοικτές 800 π.μ. εώς 6,00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μπορεί να σας ζητηθεί να παρευρεθείτε σε συνέντευξη για να αποδείξετε την ταυτότητά σας.

Η συνέντευξη θα είναι συνήθως με κάποιον υπάλληλο (εκτός αν, για παράδειγμα, χρειάζεστε διερμηνέα). Θα σας υποβληθούν ερωτήσεις όπως, γιατί χρειάζεστε Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης, το ιστορικό σας κτλ.

Θα πρέπει επίσης να αποδείξετε την ταυτότητά σας. Παραδείγματα αποδεκτών εγγράφων (πρωτότυπα, όχι φωτοτυπίες)  :

·    έγκυρο διαβατήριο

·    ταυτότητα

·    κάρτα άδειας παραμονής

·    πλήρες πιστοποιητικό γέννησης ή υιοθέτησης

·    πιστοποιητικό γάμου

·    άδεια οδήγησης

Εάν δεν έχετε κάποιο απο αυτά τα έγγραφα, πρέπει και πάλι να πάτε στη συνέντευξη. Οι πληροφορίες που θα παρέχετε πιθανό να είναι αρκετές για να αποδείξουν την ταυτότητά σας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα συμπληρωθεί η αίτηση και θα σας ζητηθεί να την υπογράψετε.

Εάν σας ζητηθεί να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες θα πρέπει να το κάνετε αυτό εώς τη συμφωνηθείσα ημερομηνία. Το Jobcentre Plus θα ενημερώσει γραπτώς εάν η αίτησή σας ήταν επιτυχής και ποιός είναι ο Εθνικός Αριθμός Ασφάλισης σας.

Πρέπει να δώσετε στον εργοδότη σας τον Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης μόλις τον πάρετε, αλλά μην τον μοιραστείτε με καθέναν που δεν τον χρειάζεται.

Κρατήστε το γράμμα με τον Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης, καθώς μπορεί να σας είναι χρήσιμο. Το γράμμα δεν μπορεί από μόνο του να χρησιμοποιηθεί για να αποδείξει την ταυτότητά σας και δεν το χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για εργασία ή πρίν αρχίζετε να εργάζεστε. Είναι ο ίδιος ο Εθνικός Αριθμός Ασφάλισης που είναι σημαντικός και πρέπει να δίνεται σε διάφορες υπηρεσίες και τον εργοδότη σας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα πληρώσετε το φόρο και τη Κοινωνική Ασφάλιση που σας αντιστοιχούν δίνονται στις παρακάτω ιστοσελίδες.

·    Φόρος και Κοινωνική Ασφάλιση για υπαλλήλους το http://www.hmrc.gov.uk/working/intro/employed.htm

·    Φόρος και Κοινωνική Ασφάλιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες το http://www.hmrc.gov.uk/working/intro/selfemployed.htm

ii. Εάν έχετε κάνει αίτηση και έχετε πάρει σπουδαστικό δάνειο και δεν έχετε Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης, ο σχετικός φορέας (Student Loans Company) θα ενημερώσει αυτόκλητα το Jobcentre Plus (Γραφείο Εύρεσης Εργασίας). Μπορεί να σας ζητηθεί να παρευρεθείτε σε συνέντευξη για να αποδείξετε την ταυτότητά σας όπως περιγράφεται παραπάνω.

iii. Εάν θέλετε να ζητήσετε κάποιο κρατικό επίδομα/βοήθημα που δικαιούθε, η αίτησή σας για Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης θα γίνει ως μέρος της αίτησης για το επίδομα.

3. Ποιές υπηρεσίες χρησιμοποιούν τον Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης

Οι παρακάτω υπηρεσίες πρέπει να γνωρίζουν τον Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης σας

·    Εφορία (HMRC)

·    ο εργοδότης σας

·    το τμήμα εργασίας και συντάξεων (Department for Work and Pensions)

·    ο δήμος σας εάν λαμβάνετε Επίδομα Στέγασης

·    το Student Loan Company, όταν υποβάλλετε αίτηση για σπουδαστικό δάνειο

·    η τράπεζά σας εάν ανοίξετε ISA λογαριασμό

4. Πόσο πληρώνετε για Εθνική Ασφάλιση

Εάν είστε υπάλληλος εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλονται μέσω του μισθού σας. Ενδεικτικά ποσοστά για το 2013 είναι:

·    12% στις εβδομαδιαίες αποδοχές σας μεταξύ £149 και £797

·    2% σε οποιεσδήποτε εβδομαδιαίες αποδοχές άνω των £797

Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος είστε υπεύθυνος για την πληρωμή της Κοινωνικής Ασφάλισης σας. Το ποσό που πληρώνετε εξαρτάται από τα κέρδη σας. Ενδεικτικά ποσοστά για το 2013 αναφέρονται παρακάτω.

Ετήσια κέρδη

Κλάση 2

Κλάση 4

Μέχρι £5,725

£0 αλλά μόνο εάν έχετε

κάποια απαλλαγή

£0

£5,725 – £7,755

£2.70 εβδομαδιαίως

£0

£7,755 – £41,450

£2.70 εβδομαδιαίως

9% των κερδών από £7,755

μέχρι £41,450

Περισσότερο

από £41,450

£2.70 εβδομαδιαίως

9% των κερδών από £7,755

μέχρι £41,450 και 2% πέρα από

εκείνο το ποσό

Υπάρχουν μειωμένα ποσοστά για ορισμένες περιπτώσεις παντρεμένων γυναικών και χήρων και εάν έχετε κάποιο άλλο συνταξιοδοτικό σχέδιο μέσω του εργοδότη σας.

Μπορείτε να καταβάλετε τις εθελοντικές εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης για να καλύψετε ή να αποφύγετε τα κενά στο αρχείο Κοινωνικής Ασφάλισης σας. Υπάρχει ένας πλήρης κατάλογος ποσοστών Κοινωνικής Ασφάλισης στο http://www.hmrc.gov.uk.

5. Οφέλη Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχουν τα παρακάτω οφέλη.

Όφελος

 Υπάλληλοι

Αυτοαπασχολούμενοι

Εθελοντικές εισφορές

Βασική Κρατική Σύνταξη

Ναι

Ναι

Ναι

Πρόσθετη Κρατική Σύνταξη

Ναι

Όχι

Όχι

Επίδομα Εργασίας

Ναι

Όχι

Όχι

Επικουρικό Επίδομα Εργασίας

Ναι

Ναι

Όχι

Επίδομα Μητρότητας

Ναι

Ναι

Όχι

Οφέλη Πένθους

Ναι

Ναι

Ναι

Οι εισφορές που καταβάλλονται από τους αυτοαπασχολούμενους με κέρδος άνω των £7,755 δεν προσμετρούν προς τα κρατικά οφέλη.

6. Βοήθεια εάν δεν εργάζεστε

Τα επιιδόματά σας θα μπορούσαν να επηρεαστούν εάν υπάρχουν κενά στο αρχείο Κοινωνικής Ασφάλισής σας. Οι πιστώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης σας προστατεύουν.

Μπορείτε να πάρετε τις πιστώσεις εάν δεν μπορείτε να καταβάλετε τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, για παράδειγματος εάν:

·    δεν μπορείτε να εργαστείτε λόγω της ασθένειας

·    φροντίζετε κάποιον άλλον

Διαβάστε περισσότερα για τις πιστώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και το πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση στην ιστοσελίδα https://www.gov.uk/national-insurance-credits/eligibility.

Εάν δεν απασχολείστε ή δεν παίρνετε πιστώσεις μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε την Κοινωνική Ασφάλισή σας με εθελοντικές εισφορές.

7. Αλλαγή των περιστάσεων/στοιχείων σας

Εάν αλλάξετε διεύθυνση ή όνομα ή παντρευτείτε πρέπει να έρθετε σε επαφή με την εφορια (HMRC).

Εάν αρχίζετε ή σταματάτε την αυτοαπασχόληση πρέπει επίσης να έρθετε σε επαφή με την εφορια (HMRC) και να τους ενημερώσετε.

Γραμμή Κοινωνικής Ασφάλισης HMRC

Τηλέφωνο: 0300 200 3505

Textphone: 0300 200 3519

8:00π.μ. – 5:00μ.μ από Δευτέρα έως Παρασκευή

Βασικές σελίδες στο internet

https://www.gov.uk/national-insurance/overview

http://www.hmrc.gov.uk/ni/intro/index.htm

Κλικ εδώ εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε το παραπάνω έντυπο.