Χρήσιμες Πληροφορίες

infoΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Υπηρεσίες που παρέχονται από την Ελληνική Πρεσβεία
 2. Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

1. Υπηρεσίες που παρέχονται από την Ελληνική Πρεσβεία

Ελληνική Πρεσβεία: http://www.greekembassy.org.uk/

Ώρες για το κοινό – Δευτέρα με Παρασκευή 09.30π.μ.έως 14.30μ.μ.

 • Θεωρήσεις (μή-‘Ελληνες πολίτες μόνο)
 • Διαβατήρια (για τους Έλληνες πολίτες)
 • Κινούμενη Κατοικία προς την Ελλάδα
 • Βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 • Πιστοποιητικά (γεννήσεως, θανάτου, γάμου)
 • Υπηρεσίες Μεταφράσεων / Διερμηνείας

Υπηρεσίες Μεταφράσεων / Διερμηνείας

Δεν υπάρχει κανένα επίσημο τμήμα μεταφράσεων / διερμηνείας στην Ελληνική Πρεσβεία.Εντούτοις, εάν χρειάζεστε μεταφραστή ή διερμηνέα μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Institute of Translation and Interpreting

Tηλ:+44 (0)1908 325250

Φαξ: +0044 (0)1908 325259

Εmail: info@iti.org.uk

Chartered Institute of Linguists

Εmail: info@iol.org.uk

Η Ελληνική Πρεσβεία μπορεί μόνο να νομιμοποιήσει μεταφράσεις που γίνονται από επικυρωμένους μεταφραστές (των οποίων υπογραφή είναι γνωστή και επικυρωμένη).

Για την νομιμοποίηση ή πιστοποίηση γνησιότητας ενός μεταφρασμένου εγγράφου, πρέπει να υποβληθεί και το γνήσιο έγγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες για την σφραγίδα Χάγης (Apostille), μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών.

www.fco.gov.uk

Τηλ: 0190 8295111

Φαξ: 0190 8295122

Εάν επιθυμείτε να μεταφράσετε ένα Ελληνικό έγγραφο, το αρχικό Ελληνικό έγγραφο δεν χρειάζεται σφραγίδα Apostille.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

Δεν χρειάζεστε ραντεβού. Μπορείτε να έρθετε στην Πρεσβεια στο Consular Office με τα αρχικά έγγραφα και τις μεταφράσεις, εργάσιμες ημέρες απο 9.30π.μ. έως 14.30μ.μ.

Εάν επιθυμείτε να στείλετε τα έγγραφά σας ταχυδρομικώς, πρέπει να εσωκλείσετε μια ταχυδρομική εντολή με το απαραίτητο ποσό, καθώς επίσης και έναν φάκελο διευθυνόμενος προς εσάς για την επιστροφή των εγγράφων.

Το Consular Office δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πιθανή απώλεια εγγράφων που στέλνονται ταχυδρομικώς.

2. Αριθμοί Έκτακτης Ανάγκης

Για άμεση βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης – πυρκαγιά, αστυνομία, ιατρική βοήθεια – καλέστε 999 για οδηγίες.

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο περιστατικό υγείας, καλέστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας- NHS στο 111.

Συγκεκριμένα όταν:

 • χρειάζεστε τις ιατρικές οδηγίες γρήγορα αλλά δεν είναι μια έκτακτη ανάγκη 999
 • σκέφτεστε ότι πρέπει να πάτε στα Επείγοντα ή χρειάζεσθε μια άλλη επείγουσα υπηρεσία NHS
 • δεν ξέρετε ποιόν να καλέσετε ή δεν έχετε Γενικό Ιατρό – GP
 • χρειάζεστε πληροφορίες για την υγεία σας ή διαβεβαίωση για το τί πρέπει να κάνετε

Κλικ εδώ εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε το παραπάνω έντυπο.